Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven Noardwest Fryslân

Na enige tijd te hebben gefunctioneerd als CU Harlingen/Franekeradeel is sinds maart onze gezamenlijke naam

ChristenUnie Noardwest Fryslân

en omvatten we de volgende gemeenten: Harlingen, Terschelling, Vlieland en de toekomstige gemeente Waadhoeke.  

Hiernaast ziet u een overzicht van de nieuwsbrieven van de ChristenUnie Noardwest Fryslân.