Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen

Kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing 2017

1. Bloem-Hofman D. (Dit) (v) - Firdgum

Dit Bloem-Hofman is getrouwd heeft 3 kinderen. Ze is geboren in Rotterdam op 11 maart 1951 maar al 30 jaar inwoner van Franekeradeel.
Vanaf maart 2014 fractievoorzitter/raadslid voor de CU in Franekeradeel en lijsttrekker voor de verkiezingen van 22 nov. a.s. voor onze nieuwe gemeente Waadhoeke.

2. Santing R.B. (Roelof) (m) - St.-Annaparochie

Roelof Santing is woonachtig in Sint Annaparochie woont en werkt in de gemeente Waadhoeke. Zijn persoonlijk speerpunt is de bereikbaarheid binnen de gemeente.

  • Digitale bereikbaarheid: goede en veilige online omgeving voor burgerzaken
  • Fysieke bereikbaarheid: veilig en vertrouwd kunnen wonen, werken en recreeeren binnen de gemeente
  • Bereikbare zorg: iedereen die dat nodig heeft moet snel de zorg kunnen ontvangen die nodig is

3. Hakvoort B.B. (Bernita) (v) - Blessum

4. de Jong-Houwink R. (Ruth) (v) - Franeker

5. van Zanen M. (Marianne) (v) - Dronryp

6. Bijma-Pander K.E. (Karin) (v) - Sexbierum

Karin Bijma is getrouwd met Jeroen. Samen hebben ze drie dochters en een zoon in de leeftijd van 7 tot 16 jaar. Karin heeft jaren gewerkt in het voortgezet onderwijs als docent scheikunde en zit momenteel in een loopbaantraject om zich te oriënteren op andere beroepsmogelijkheden. Daarnaast is ze twee dagen per week werkzaam als juridisch begeleider bij Vluchtelingenwerk op het AZC in Sint Annaparochie. Haar speerpunten zijn dan ook onderwijs, gezin en vreemdelingenbeleid. Karin vind thet belangrijk om maatschappelijk betrokken te zijn en op deze manier haar geloof uit te dragen.

7. Ypma J.T. (Jan) (m) - Tzum

8. Veenstra G. (Gerke) (m) - Wjelsryp

9. Kuiken J.R. (John) (m) - Berltsum

John Kuiken is 64 jaar jong, gehuwd en heeft drie zonen. Hij is voorzitter van de ChristenUnie Noardwest Fryslân, waar o.a. ook Waadhoeke en Harlingen onder vallen. John is lid van de VBG de Wijngaard te Leeuwarden en tot voor kort werkzaam als instrumentatie technicus in de procesindustrie.

10. Dongelmans Th. (Theo) (m) - St.-Annaparochie

Theo Dongelmans is 64 jaar, getrouwd en heeft twee geadopteerde zonen die inmiddels de deur uit zijn. Hij is econoom. Vroeger werkzaam in de zorg en later eigenaar administratie kantoor. Theo was eerder al werkzaam voor de ChristenUnie op het Bildt.