ChristenUnie Waadhoeke

De ChristenUnie voor iedereen!

De ChristenUnie is een landelijke netwerkpartij van christenen voor alle mensen. Wij willen betekenis geven aan de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Waadhoeke. 

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Waadhoeke.

Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

De ChristenUnie Waadhoeke kent drie speerpunten, namelijk:

  • Iedereen telt mee
  • Investeren in de toekomst van kinderen
  • Opkomen voor (godsdienst)vrijheid