Gebedspunten

Bidt u mee voor:

  • Fracties ChristenUnie in Harlingen en Franekeradeel; Marga Liefting en Dit Bloem
  • Werkgroep ChristenUnie Waadhoeke
  • Verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad
  • Kandidaten gemeenteraad Waadhoeke 2018